Gimn Sovetskogo Soyuza

Wikisource, a biblioteca livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Versão de 1944[editar]

Letra em russo[editar]

Alfabeto cirílico
Alfabeto latino
Transcrição AFI

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

[1]

Sojuz nerušimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaja Rusj!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

Skvozj grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam putj ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernostj narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Sčastjä narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

My armiju našu rastili v sraženjäh,
Zahvatčikov podlyh s dorogi smetöm!
My v bitvah rešajem sudjbu pokolenij,
My k slave Otčiznu svoju povedöm!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Slavy narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

[sɐˈjʉs nʲɪrʊˈʂɨmɨj rʲɪsˈpublʲɪk svɐˈbodnɨx]
[splɐˈtʲilə nɐˈvʲekʲɪ vʲɪˈlʲikəjə ˈrusʲ]
[ˈda ˈzdrastvʊjɪt ˈsozdənːɨj ˈvolʲɪj nɐˈrodəf]
[jɪˈdʲinɨj mɐˈgutɕɪj sɐˈvʲetskʲɪj sɐˈjʉs]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈdruʐbɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

[ˈskvosʲ ˈgrozɨ sʲɪjæˈlə ˈnam ˈsontsɨ svɐˈbodɨ]
[ˈi ˈlʲenʲɪn vʲɪˈlʲikʲɪj ˈnam ˈputʲ ɐzɐˈrʲil]
[ˈnas ˈvɨrəsʲtʲɪl ˈstalʲɪn nə ˈvʲernəsʲtʲ ˈnɐrodʊ]
[nə ˈtrut ˈi nə ˈpodvʲɪɡʲɪ ˈnas vdəxnɐˈvʲil]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈɕːæsʲtʲjə nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

[ˈmɨ ˈarmʲɪjʉ ˈnaʂʊ rɐsʲˈtʲilʲɪ f‿srɐˈʐɛnʲjəx]
[zɐxˈvatɕːɪkəf ˈpodlɨx z‿ˈdɐˈroɡʲɪ smʲɪˈtʲɵm]
[ˈmɨ v‿ˈbʲitvəx rʲɪˈʂajɪm sʊdʲˈbu pəkɐˈlʲenʲɪj]
[ˈmɨ k‿ˈslavʲɪ ɐˈtɕːiznʊ svɐˈju pəvʲɪˈdʲɵm]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈslavɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

Tradução[editar]

A união indestrutível das repúblicas livres,

A Grande Mãe-Rússia consolidou para sempre.

Viva a criada pela vontade dos povos,

Unida, poderosa União Soviética!

REFRÃO:
Glória à nossa Pátria livre,
Sólido esteio da amizade dos povos!
Que a bandeira soviética, bandeira popular,
Conduza-nos de vitória a vitória!

Através das tempestades brilhou-nos o sol da liberdade,

E o grande Lênin iluminou-nos o caminho,

Stálin educou-nos à dedicação ao povo,

Inspirou-nos ao trabalho e às façanhas!

REFRÃO:
Glória à nossa Pátria livre,
Sólido esteio da alegria dos povos!
Que a bandeira soviética, bandeira popular,
Conduza-nos de vitória a vitória!

Formamos o nosso exército nas batalhas,

Varreremos os infames inimigos do caminho!

Nas batalhas, decidimos o destino das gerações,

Levaremos nossa Pátria para a glória!

REFRÃO:
Glória à nossa Pátria livre,
Sólido esteio da glória dos povos!
Que a bandeira soviética, bandeira popular,
Conduza-nos de vitória a vitória!

Versão de 1977[editar]

Letra em russo[editar]

Alfabeto cirílico
Alfabeto latino
Transcrição AFI

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина—сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев[2][3]

Sojuz nerušimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaja Rusj!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!

Pripev:
Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadöžnyj oplot,
Partija Lenina — sila narodnaja
Nas k toržestvu kommunizma vedöt!

Skvozj grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam putj ozaril,
Na pravoje delo on podnäl narody,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Pripev

V pobede bessmertnyh idej kommunizma
My vidim gräduśeje našej strany,
I krasnomu znameni slavnoj otčizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

Pripev

[sɐˈjus nʲɪruˈʂɨmɨj rʲɪsˈpublʲɪk svɐˈbodnɨx]
[splɐˈtʲilə nɐˈvʲekʲɪ vʲɪˈlʲikəjɪ ˈrusʲ]
[də ˈzdrastvujɪt ˈsozdənɨj ˈvolʲɪj nɐˈrodəf]
[jɪˈdʲinɨj mɐˈɡutɕɪj sɐˈvʲɛtskʲɪj sɐˈjus]

[prʲɪˈpʲef]
[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjɪ]
[ˈdruʐbɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲoʐnɨj ɐˈplot]
[ˈpartʲɪjə ˈlʲenʲɪnə sʲilə nɐˈrodnəjə]
[nɐs k‿tərʐɨstˈvu kəmuˈnʲizmə vʲɪˈdʲot]

[skvəzʲˈɡrozɨ sʲɪˈjalɐ nam ˈsontsɪ svɐˈbodɨ]
[i ˈlʲenʲɪn vʲɪˈlʲikʲɪj nɐm ˈputʲ əzɐˈrʲil]
[nɐ ˈpravəjɪ ˈdʲɛlə on ˈpodnʲɪl naˈrodɨ]
[nɐ ˈtrud i nɐ ˈpodvʲɪɡʲɪ ˈnas vdəxnɐvʲɪl]

[prʲɪˈpʲef]

[f‿pɐˈbʲedʲɪ bʲɪˈsmʲɛrtnɨx ɪˈdʲej kəmuˈnʲizmə]
[mɨ ˈvʲidʲɪm ɡrʲɪˈduɕːiə ˈnaʂɨj stranɨ]
[i ˈkrasnəmu ˈznamʲɪnʲɪ ˈslavnəj ɐˈtɕiznɨ]
[mɨ ˈbudʲɪm fsʲɪɡˈda bɪzːɐˈvʲɛtnə vʲɪrˈnɨ]

[prʲɪˈpʲef]

Tradução[editar]

Através das tempestades brilhou-nos o sol da liberdade, e o grande Lênin iluminou-nos o caminho - versos em Kurskaya (Metro de Moscovo)

A união indestrutível de livres repúblicas

A grande Mãe-Rússia consolidou para sempre.

Viva a criada pela vontade dos povos,

A unida e poderosa União Soviética!

REFRÃO:

Glória à nossa Pátria livre,
Sólido esteio da amizade dos povos!
O Partido de Lênin, Força popular,
Nos conduz ao triunfo do comunismo!

Através das tempestades brilhou-nos o sol da liberdade,

E o grande Lênin iluminou-nos o caminho.

Ele levantou os povos por uma causa justa,

Inspirou-nos ao trabalho e aos atos de heroísmo!

REFRÃO:

Glória à nossa Pátria livre,
Sólido esteio da amizade dos povos!
O Partido de Lênin, Força popular,
Nos conduz ao triunfo do comunismo!

Na vitória das ideias imortais do comunismo,

Vemos o futuro do nosso país,

E ao estandarte vermelho da nossa gloriosa Pátria

Seremos sempre e incondicionalmente fiéis!

REFRÃO:

Glória à nossa Pátria livre,
Sólido esteio da amizade dos povos!
O Partido de Lênin, Força popular,
Nos conduz ao triunfo do comunismo!

Referências[editar]

  1. Утверждён постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1944 года
  2. https://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/anthem.htm
  3. Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года